(2022) Harga promosi untuk sewa bilik Salang Indah Resort

  • Harga promo sah sehingga 29 Apr 2022 sahaja.
  • Semua harga yang tertera adalah untuk bilik sahaja.

Salang Indah Room Rate 2022

  • Harga sah selepas 29 Apr 2022.
  • Semua harga yang tertera adalah untuk bilik sahaja.

salang indah resort room rate

*Tambah tilam: RM25/malam

Untuk booking tiket feri sila tekan butang whatsapp.

Map Bilik

salang indah resort room map