(2021) Harga promosi untuk sewa bilik Salang Indah Resort

Semua harga yang tertera adalah untuk bilik sahaja.

*Tambah tilam: RM25/malam

Untuk booking tiket feri sila tekan butang whatsapp.